PODGORICA, 23.10.2023. – U Crnoj Gori je usvojena prva Medijska strategija za period od 2023. do 2027. godine i time država prvi put procjenjuje medijski ambijent i propisuje spisak ciljeva koji treba da dovedu do poboljšanja različitih aspekata slobode medija. 

“Prema posljednjim podacima Ministarstva kulture i medija, u Crnoj Gori postoji 182 registrovana, evidentirana i aktivna medija, tj. oni koji su upisani u Evidenciju medija. Ovaj ukupan broj nije konačan jer postoje internetske publikacije koje objavljuju određeni sadržaj, stalno ili povremeno, ali nijesu upisane u evidenciju medija jer upis, po važećem zakonu, nije obavezan”, piše u dokumentu.

Pored problema finansijske održivosti, u Strategiji se kao dugogodišnji problem navodi i  nedovoljno razvijena samoregulacija, koja utiče i na poštovanje etičkih standarda.

“Usljed evidentne veze između prilika u državi i medijima, česti su pokušaji političkog uticaja, a nestabilni politički ambijent može da uspori usvajanje relevantnih normativnih okvira, koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta ukupne medijske scene. Sljedeći faktor koji umnogome utiče na rad emitera su i ekonomski činioci, a posebno se ovo odnosi na budžetska sredstva namijenjena za medije, kao i različite tipove subvencija. Dodatno, niski koeficijenti zarada, upotreba različitih instituta zapošljavanja novinara/ki i ostalih radnika/ca sa neizvjesnim dugoročnim angažovanjem, osnovni su socijalni faktori koji utiču na ovu javnu politiku. Ograničen tehnološko-tehnički napredak emitera, posebno javnih
emitera, predstavlja još jedan rizik nekonkuretnosti na crnogorskom i regionalnom tržištu. Takođe, ograničeni kapaciteti insitutcija koje kreiraju i sprovode ovu javnu politiku otežavaju brži i efikasniji napredak u ovome sektoru”. navodi se u dokumentu.

Identifikovana su četiri strateška cilja: poboljšan kvalitet informisanja građana/ki i unaprijeđena medijska pismenost; osnažena urednička i finansijska nezavisnost, etika i profesionalizam javnih emitera; unaprijeđen ambijent za fer tržišno poslovanje medija i poboljšan okvir za rad i položaj zaposlenih u medijima.

“Istraživanje Sindikata medija Crne Gore (SMCG) iz 2021. godine pokazalo je da ekonomski i socijalni položaj novinara/ki i dalje obilježava loš materijalni status, pritisci, preopterećenost i strah. Čak 38% novinara/ki ima zaradu manju od
prosječne odnosno manju od 500 eura dok veću od 600 eura ima 30% anketiranih. Anketirani novinari/ke su ocijenili da novinari/ke u Crnoj Gori nijesu solidarni (80,5%), a gotovo svi novinari/ke smatraju da novinari/ke u Crnoj Gori nijesu ni slobodni. Istraživanje je pokazalo da je čak 45% novinara/ki bilo u situaciji u kojoj su morali cenzurisati sadržaj. Takođe, 37% anketiranih tokom rada osjeća neku vrstu političkog miješanja ili pritisaka”, piše u strategiji.

Donošenjem novog Zakona o medijima, navode donosioci, planira se postići bolja zaštita prava novinara/ki u Crnoj Gori.

“Takođe, predviđa se uvođenje obaveze poslodavca da u mediju ne može biti smanjen broj zaposlenih u periodu od najmanje šest mjeseci prije konkurisanja za raspodjelu sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Planira se i izrada analize o trenutnim izazovima u radu medija, a usvajanjem novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast medija, poboljšaće se status i radna prava zaposlenih u medijima”, piše u Strategiji.

Prosječna zarada u medijima od početne vrijednosti od 764 eura, biće najprije povećana za 30 odsto do 2025. a dodatno još 10 odsto do 2027, odnosno na 1069 eura.

Takođe, posebno je naglašeno pitanje bezbjednosti medijskih radnika: “Mreža „Safejournalists“ je u posljednje tri godine (2020-2022), registrovala 73 napada prijetnji i pritisaka na novinare/ke i medijske kuće, od čega 31 prijetnju i napad koji se dogodio u online sferi, a 19 napada se dogodilo tokom protesta i demonstracija, od čega 9 usmjereno na novinarke, a 64 na novinare”.

Kako bi se o ovoj temi podigla svijest građana/ki, ali i institucija zaduženih za rasvjetljavanje napada, navodi se u dokumentu, organizovaće se relevantne medijske kampanje, okrugli stolovi za sudove, Državno tužilaštvo i medije, kao i treninzi za relevantne institucije.

Predstavnici Sindikata medija Crne Gore (SMCG) učestvovali su u radu Radne grupe za izradu Medijske strategije, koji je usvojen sa Akcionim planom za 2023. i 2024. godinu.