Foto: Pixabay.com

PODGORICA, 13.10.2021. – Država će morati da isplati 500 eura sa kamatom Podgoričanki J.L. jer je njeno ime, između ostalih, javno objavljeno na spisku osoba koje su stavljene u samoizolaciju, na početku epidemije koronavirusa. To je prvostepena presuda sutkinje Osnovnog suda u Podgorici Dijane Radulović.

Zbog toga što su pojedini građani kršili samoizolaciju, Vlada Crne Gore je 21. marta prošle godine objavila spisak svih u samoizolaciji, pa i većine koja je poštovala tu mjeru. Spiskovi su sadržali ime i prezime osobe u samoizolaciji, kao i adresu stanovanja.
Tadašnji premijer Duško Marković poručivao je da razumije razloge za kritiku, ali i tvrdio da je zdravlje građana preče od ljudskih prava.

”Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev, pa se obavezuje tužena (Država Crna Gora) da tužilji, po osnovu naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti – prava na zaštitu privatnog života, nastale objavljivanjem podataka o stavljanju u samoizolaciju, isplati ukupan iznos od 500 eura, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 30. 09. 2021. godine, kao dana presuđenja do konačne isplate”, navodi se u presudi Osnovnog suda.

Istom odlukom, država se obavezuje da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 272,25 eura.

Ako se ova presuda potvrdi, država, odnosno građani skupo će platiti kontroverznu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela iz marta 2020. godine o objavljivanju spiska osoba u samoizolaciji. Ustavni sud još je u junu konstatovao da ta odluka nije u skladu sa najvišim pravnim aktom, nakon čega su pokrenute brojne tužbe zbog povrede prava na privatnost.

Mediji su ranije objavili podatke nadležnih službi – da je od 15. marta do 24. aprila 2020. godine, izdato 8.221 rješenja o samoizolaciji i 1.795 rješenja o stavljanju lica u karantin. To je ukupno 10.016 osoba.

Pravni zastupnik Podgoričanke J. L. advokat Dalibor Kavarić kazao je da su svi drugi predmeti po istom osnovu u zastoju dok presuda po tužbi J. L. ne bude pravosnažna.
”Čeka se pravosnažnost ovog slučaja, a onda će ova presuda biti sudska praksa u ostalim predmetima i orjentir za buduće slučajeve. Može biti odstupanja ako je neko javna ličnost”, kazao je Kavarić.