Medijska pismenost medijskih profesionalaca

0
Prvo sveobuhvatno istraživanje percepcije i izazova za medijsku pismenost novinara/ki i drugih medijskih profesionalaca urađeno je u okviru projekta „Medijska pismenost za medijske radnike”...

Zaštita i zdravlje na radu zaposlenih u medijima sa aspekta psihosocijalnih...

0
Studija koja je pred vama nastala je kao sublimacija istraživanja u okviru projekta “Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”. Cilj...

Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana – Narativni izvještaj Crna Gora 2022.

0
Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana (WB-JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju...

Socio-ekonomski položaj medijskih radnika

0
Sindikat medija Crne Gore (SMCG) već deset godina vrši praćenje poštovanja radnih prava medijskih radnika, ali i njihovog socio-ekonomskog položaja, i ulaže velike napore da...

Cijeli izvještaj, Indikatori nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara 2022 [Crna...

0
Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u sedmom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “safejournalists.net”. Istraživanje predstavlja stanje u oblasti slobode medija i bezbjednosti novinara u...

Bezbjednost novinara/ki kroz sudsku praksu 2012-2022.

0
Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva i neophodan uslov za njegovo postojanje i prosperitet. Bezbjednost svih onih koji su prvi na...

Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana – Narativni izvještaj Crna Gora 2021.

0
Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana (WB-JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju...

Cijeli izvještaj, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara 2021...

0
Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u šestom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “safejournalists.net”. Istraživanje predstavlja stanje u oblasti slobode medija i bezbjednosti novinara u...

Novi mediji – stari problemi 2021

0
Izvještaj “Novi mediji-stari problemi 2021” četvrto je istraživanje o položaju digitalnih medija u Crnoj Gori. U pitanju su nalazi istraživanja o uticaju digitalne ekonomije...

Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana, Narativni izvještaj Crna Gora 2020.

0
Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana (WB –JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom ...

Cijeli izvještaj, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara 2020...

0
Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u petom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja...

Sloboda medija i bezbjednost novinara kroz prizmu medijskog zakonodavstva u Crnoj...

0
Studija „Sloboda medija i bezbjednost novinara kroz prizmu medijskog zakonodavstva u Crnoj Gori” predstavlja polaznu analizu zakona koji se odnose na medije i/ili novinare...