Udhëzime për profesionistët e medias dhe gazetarët që raportojnë mbi shëndetin

0
Këto udhëzime për gazetarët në raportimin mbi shëndetin janë zhvilluar si rezultat i një punëtorie dyditore me gazetarë mbi raportimin etik në fushën e...

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor është një instrument i bazuar në hulumtime, i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në...

Përfundimet dhe rekomandimet e konferencës së 3 Majit, 2023

0
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, ka shënuar 3 Majin - Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit...

Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve...

0
Raporti, “Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në...

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet...

Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve...

0
“Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport...

Mekanizmat për financimin e mediave në gjuhët e pakicave etnike

0
Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat...

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet...

TREGUESIT E NIVELIT TË LIRISË SË MEDIAVE DHE SIGURISË SË GAZETARËVE...

0
Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të...

Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve...

0
Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të...

“Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në gjendjen ekonomike të gazetarëve, kameramanëve dhe...

0
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) me mbështetje të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), sot më 27 tetor, publikoi hulumtimin “Ndikimi...

Kosova e 75 në listë për lirinë e shprehjes.

0
Kosova është listuar e 75 në nivel botëror për lirinë e shtypit. Kjo është bërë nga organizata Reporterët Pakufi.  Në dallim me vitin 2018,...