Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve...

0
Raporti, “Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në...

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet...

Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve...

0
“Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport...

Mekanizmat për financimin e mediave në gjuhët e pakicave etnike

0
Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat...

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet...

TREGUESIT E NIVELIT TË LIRISË SË MEDIAVE DHE SIGURISË SË GAZETARËVE...

0
Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të...

Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve...

0
Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të...

“Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në gjendjen ekonomike të gazetarëve, kameramanëve dhe...

0
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) me mbështetje të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), sot më 27 tetor, publikoi hulumtimin “Ndikimi...

Kosova e 75 në listë për lirinë e shprehjes.

0
Kosova është listuar e 75 në nivel botëror për lirinë e shtypit. Kjo është bërë nga organizata Reporterët Pakufi.  Në dallim me vitin 2018,...

Raporti “Paraja publike e shpenzuar në medie – 2018”, 14. 08....

0
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK të mbështetur nga Balkan Monitoring Public Finances, ka publikuar raportin “Paraja publike e shpenzuar në medie –...

Raporti i plotë, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe...

0
Raporti i plotë "Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve" e kryer nga Petrit Çollaku. Qëllimi kryesor i raportit të...

Përmbledhja e të gjeturave

0
Permbledhja e te gjeturave nga raporti i trete e kryer ne kuader tw projektit "Platforma rajonale per promovimin e lirise se mediave dhe sigurise...