TREGUESIT E NIVELIT TË LIRISË SË MEDIAVE DHE SIGURISË SË GAZETARËVE...

0
Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të...

Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve...

0
Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të...

“Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në gjendjen ekonomike të gazetarëve, kameramanëve dhe...

0
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) me mbështetje të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), sot më 27 tetor, publikoi hulumtimin “Ndikimi...

Kosova e 75 në listë për lirinë e shprehjes.

0
Kosova është listuar e 75 në nivel botëror për lirinë e shtypit. Kjo është bërë nga organizata Reporterët Pakufi.  Në dallim me vitin 2018,...

Raporti “Paraja publike e shpenzuar në medie – 2018”, 14. 08....

0
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK të mbështetur nga Balkan Monitoring Public Finances, ka publikuar raportin “Paraja publike e shpenzuar në medie –...

Raporti i plotë, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe...

0
Raporti i plotë "Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve" e kryer nga Petrit Çollaku. Qëllimi kryesor i raportit të...

Përmbledhja e të gjeturave

0
Permbledhja e te gjeturave nga raporti i trete e kryer ne kuader tw projektit "Platforma rajonale per promovimin e lirise se mediave dhe sigurise...

Tabela krahasuese për komunat

0
Shpenzimet të cilat i ka bërë secila komunë për informim publik janë paraqitur në këtë grafikë të veçantë. Për më tepër, grafikët paraqesin dhe...

Paraja publike e shpenzuar në media (2016)

0
Qëllimi kryesorë i këtij hulumtimi është të nxjerrë në pah mënyrën e shpenzimit të parasë publike nga institucionet e vendit gjatë vitit 2016 për informim publik, si...

Udhëzues për mbrojtjen e fëmijëve në media

0
Zyrja e UNICEF-it në Kosovë dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kanë hartuar parime për të ndihmuar gazetarët përderisa raportojnë mbi çështjet...

Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve...

0
Ky raport është vijueshmëri e studimit bazë, i cili ka paraqitur në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike dhe politike në...

Media observatory: Modelet krahasuese dhe reformat e kërkuara të mediave të...

0
Në këtë vështrim krahasues rajonal të modeleve qeverisëse dhe financimit të mediave të shërbimit publik në vendet e Evropës Juglindore, ne shohim një shumëllojshmëri...