Алмедина Исмаили, вербален напад, Скопје, 31.01.2020 год.

    0
    224

    Вербален напад и навреди против новинарката Алмедина Исмајили.