Алмедина Исмаили, вербален напад, Скопје, 31.01.2020 год.

  0
  282
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Тип на медиум a : 1
  Дали нападот е пријавен во полиција/власти? a : 1

  Вербален напад и навреди против новинарката Алмедина Исмајили.