Борјан Јовановски, заплашување, Скопје, 21.04.2015

  0
  93
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Сторителот / осомничениот a:0:{}
  Тип на медиум a : 1
  Državno odvjetništvo a:0:{}
  Обвинетиот е ослободен (објаснување): a

  Закани по животот на новинарот Борјан Јовановски и неговото семејство од страна на непознато лице пред неговиот дом.