Ивона Талеска, Физички напад, Скопје, 07.05.2015

  0
  90
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Сторителот / осомничениот a:0:{}
  Тип на медиум a : 1
  Državno odvjetništvo a:0:{}
  Обвинетиот е ослободен (објаснување): a

  Физички напад на уредничката на Вечер, Ивона Талеска од непознати сторители во близина на плоштадот во Скопје