Мухамед Зекири, вербални закани, Скопје, 06.03.2016

  0
  118
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Сторителот / осомничениот a:0:{}
  Тип на медиум a : 1
  Državno odvjetništvo a:0:{}
  Обвинетиот е ослободен (објаснување): a

  The editor of the national cable television station “TV Shenja” Muhamed Zakiri received verbal threats from representatives of the ruling political party Demokratska Unija za Integracija (DUI).