Напад врз новинар, Милка Смилевска, 09.09.2020 год.

  0
  352
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Тип на медиум a : 1
  Дали нападот е пријавен во полиција/власти? a : 1

  На протестот организиран од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ, новинарката Милка Смилевска и снимателот Јорде Ангеловиќ од медиумот Ал Џaзира биле нападнати и спречени во вршење на своите професионални задачи од страна на непознато лице. Напаѓачот и го турнал микрофонот од раката на новинарката откако прашал за кој медиум известуваат.