Наташа Стојановска, вербална закана, 13.01.2020

  0
  228
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Тип на медиум a : 1
  Дали нападот е пријавен во полиција/власти? a : 1

  На новинарката Наташа Стојановска и биле упатени закани од страна на лице регистрирано на Фејсбук како Ненад Василевски.