Новинари од неделникот Република, вербална закана, Скопје, 16.08.2016

  0
  143
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Сторителот / осомничениот a:0:{}
  Тип на медиум a : 1
  Državno odvjetništvo a:0:{}
  Обвинетиот е ослободен (објаснување): a

  Новинари од неделникот Република биле нападнати од страна на непознати лица пред седиштето на СДСМ. Исто така, непознатите лица им им ги одзеле телефоните по што ги фрлени во дворот на седиштето на СДСМ. Неидентификуваните лица пред настанот се наоѓале во просториите на седиштето.