Портал Република и Радио слободна Македонија, уништување имот, Скопје, 17.04.2015

    0
    76

    Напад на просториите на Република и Радио слободна Македонија од страна на непознати лица / учесници на протест пред зградата на Владата на РМ