Sulme ndaj mediave dhe organizatave mediatike nga AMI, 30.01.2022, Tirane

  0
  95
  Shteti AL
  Emri dhe mbiemri Agjencia e Medias dhe Informacionit
  Gjini Group
  Data 27/01/2022
  Qyteti Tirana
  Lloj i incidentit
  Burimi https://www.ecpmf.eu/albania-news-outlets-faced-cyber-attacks-following-reports-about-mayor-of-tirana/
  Përfundimi ligjor Kryerësi I veprës wshtw dwnuar, lloji I dënimit
  A është njoftuar asociacioni i gazetarëve? Po

  Dënojmë emërimin e Endri Fugës në krye të Agjencisë së sapokrijuar të Medias dhe Informacionit (AMI), e cila centralizon kontrollin mbi marrëdhëniet publike të qeverisë brenda një entiteti të vetëm. Pas një kërkese për informacion nga BIRN Albania, qeveria konfirmoi se Fuga u emërua Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së re me Urdhër të Kryeministrit Nr. 96, datë 29 shtator 2021. Fuga ka qenë më parë zëdhënës i Kryeministrit Edi Rama. Emërimi i tij në rolin e ri, i cili ka një status të barabartë me atë të një ministri të qeverisë dhe vjen me kompetenca të gjera, përkeqëson dyshimet ekzistuese rreth pavarësisë dhe paanshmërisë së AMI-të dhe frikën se mund të instrumentalizohet për të kufizuar aksesin e gazetarëve në informacionin publik. .