Kërcënim verbal, Dardane Neziri, 05.04.2018, Prishtinë

  0
  90
  Shteti
  Gjini
  Data
  Qyteti
  Lloj i incidentit
  Nga kush a : 1 : { i :
  Lloji i medias: a : 1
  A është raportuar incidenti tek policia/autoritetet ? a : 1

  Dardane Neziri ishte në gjykatë kur një burrë iu afrua dhe i tha që të ketë kujdes për gishtat e saj sepse do të ketë nevojë për to.