Kërcënime të tjera ndaj gazetarëve, 01.03.2023, Tiranë

  0
  187
  Shteti AL
  Emri dhe mbiemri Gjergj Erebara
  Gjini Male
  Data 13/03/2023
  Qyteti Tirana
  Lloj i incidentit
  Emri i Medias Reporter.al
  Burimi https://www.reporter.al/2023/02/28/tatimoret-gjobisin-televizionet-kritike-me-qeverine-per-pagat-e-gazetareve/
  Përfundimi ligjor Kryerësi I veprës wshtw dwnuar, lloji I dënimit
  A është njoftuar asociacioni i gazetarëve? Jo

  Më 28 shkurt, BIRN Albania publikoi një raport të Gjergj Erebara me titull “Taksat gjobisin kanalet televizive kritike ndaj qeverisë ‘për pagat’ e gazetarëve”, i cili hedh dritë mbi gjobat e fundit të organeve tatimore ndaj dy mediave: News24. dhe RTV Ora. Erebara kontaktoi Zyrën e Shtypit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve duke kërkuar komente mbi pretendimet e bëra nga mediat e prekura në mënyrë që të mbulohen të gjitha palët në artikull. Megjithatë, përgjigja e zyrës erdhi pas publikimit, ku Erebara u akuzua si joprofesional për të mos pritur përgjigjen e tyre. Është e rëndësishme të theksohet se kritikat ndaj Erebara janë të pabaza pasi kërkesat për koment nuk janë të lidhura me afat kohor në përputhje me ligjin për të drejtën e informimit (ligji nr. 119/2014 i referohet vetëm kërkesave për akses në informacion).

  Përkundër kësaj, Zyra e Shtypit e organit tatimor vazhdoi në përçmimin e Erebara-s me email duke vënë në dyshim profesionalizmin e tij. Kur Zyra e Shtypit dërgoi përgjigjet, BIRN Albania e përditësoi menjëherë artikullin (këtu). Më 1 mars 2023, Zyra e Shtypit i drejtoi një notë zyrtare ankesës BIRN Albania, BIRN Serbisë, BIRN Maqedonisë, Unionit të Gazetarëve Shqiptarë dhe Gazetarëve Profesionistë Shqiptarë, duke i udhëzuar ata të merrnin masat e duhura në lidhje me komunikimin dhe veprimet e Erebara.

  Në letër thuhet “Si media investigative, ju lusim që të hetoni rrethanat e mësipërme dhe të merrni masat e nevojshme për komunikimin dhe veprimet e gazetarit Erebara, i cili është përpjekur të frikësojë dhe dëmtojë imazhin e DPT-së duke shpërndarë informacione të pavërteta. Në përputhje me detyrimin ligjor, kërkojmë nga ju korrigjimin e lajmit të sipërpërmendur në mediat që e kanë shpërndarë, me qëllim informimin e drejtë të opinionit publik”.

  Vlen të përmendet se Zyra e Shtypit e parashtroi këtë kërkesë në një artikull të botuar nga një tjetër media, BalkanWeb, në vend të artikullit origjinal të Erebara, i cili u botua ekskluzivisht nga BIRN Albania Reporter.al.

  Shqetësues është komunikimi i organit tatimor me Erebara, pasi mund të interpretohet si tentativë për të frikësuar një gazetar. Një sjellje e tillë ndaj gazetarëve është e papranueshme dhe mund të cenojë lirinë e shtypit, e cila është një komponent jetik i një demokracie të shëndetshme. Reportazhi i Erebara ishte faktik dhe është e rëndësishme që gazetarët të lejohen të kryejnë punën e tyre pa presion apo ndërhyrje të panevojshme.