Kërcënime tjera ndaj gazetarëve, Arsim Halili, Prishtinë, 31.08.2014

    0
    48

    Më 31 gusht 2014, anëtari i AGK-së, dhe njëherësh nënkryetari i sindikatës së pavarur të RTK-së dhe redaktor atje, ka lajmëruar për largimin e tij nga puna nga menaxhmenti i institucionit për shkak të aktivitetit të sindikatës dhe denoncimeve publike të censurës dhe nepotizmit në mediumin publik. Edhe gazetarja Behare Bajraktari ipo ashtu anëtare e sindikatës ka lajmëruar suspendimin e saj për 6 muaj për shkak të aktiviteteve në sindikatë. Një hap i parë është ndërmarrë me përjashtimin e redaktores Lindita Azizi.