Kërcënime tjera ndaj gazetarëve, Arsim Halili, Prishtinë, 31.08.2014

  0
  78
  Shteti
  Gjini
  Data
  Qyteti
  Lloj i incidentit
  Nga kush a : 1 : { i :
  Shkelësi / i dyshuari a:0:{}
  Prokurori Publik a:0:{}
  Emri i shkelësit / të dyshuarit s:6:"a:0:{}";
  Kryerësi I veprës është liruar, arsyetimi: a:0:{}
  A është raportuar incidenti tek policia/autoritetet ? a : 1

  Më 31 gusht 2014, anëtari i AGK-së, dhe njëherësh nënkryetari i sindikatës së pavarur të RTK-së dhe redaktor atje, ka lajmëruar për largimin e tij nga puna nga menaxhmenti i institucionit për shkak të aktivitetit të sindikatës dhe denoncimeve publike të censurës dhe nepotizmit në mediumin publik. Edhe gazetarja Behare Bajraktari ipo ashtu anëtare e sindikatës ka lajmëruar suspendimin e saj për 6 muaj për shkak të aktiviteteve në sindikatë. Një hap i parë është ndërmarrë me përjashtimin e redaktores Lindita Azizi.