Napadi na novinare, BHT1, Sarajevo, 28.02.2018

  0
  89
  Država
  Grad
  Pol
  Datum

  U Sarajevu na protestima koje su organizovali demobilizirani borci, napadnuta je ekipa BHT1 od strane pojedinih boraca. Novinar Marko Divković i kamerman Enes Muratović verbalno su napadnuti. Također im je prijećeno da će im uništiti opremu. Napdači su nastojali onemogućiti snimanje.