Ostale pretnje novinarima, Nedim Sejdinović, Novi Sad, 18.04.2020.

  0
  77
  Država
  Pol
  Datum
  Grad
  Od strane koga a : 1 : { i :
  Tip medija a : 1

  Novinar Nedim Sejdinović na društvenoj mreži Facebook dobio direktnu poruku u kojoj je napisano ,,ajde vrati se u Bosnu govno balijsko“. Sadržina poruke ima elemente krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti.