Ostale prijetnje novinarima, Goran Delić, Nikšić, 01.02.2022.

  0
  101
  Država MN
  Ime i prezime Goran Delić
  Pol Muški
  Datum 01/02/2022
  Grad
  Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
  Da li je Sindikat bio informisan? Da
  Nefizicke prijetnje novinarima Licem u lice ili telefonsko verbalno uznemiravanje

  Novinar NVO Centar za tranziciju Goran Delić, 1. februara 2022. godine primio je poziv putem aplikacije “Viber” sa inostranog broja, tokom kojeg su mu upućene prijetnje.

  Delić je istog dana prijavio slučaj Centru bezbjednosti u Nikđšiću. Tužilac se izjasnio da se radi o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

  Kako je Uprava policije u januaru 2023. saopštila Sindikatu medija, “u toku su policijsko tužilačke aktivnosti, zajedno sa međunarodnim partnerima, sa ciljem identifikacije korisnika – vlasnika spornog inostranog broja sa koga su upućene prijetnje, te preduzimanje drugih mjera i radnji na rasvjetljavanju i procesuiranju događaja”.