Ostale prijetnje novinarima, Gradska TV i Pobjeda, Podgorica, 25.10.2022.

  0
  173
  Država MN
  Pol Grupa (imenuj članove ako je moguće)
  Datum 25/10/2022
  Grad Podgorica
  Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
  Tip medija Elektronski Štampani
  Naziv medija Gradska TV i Pobjeda
  Izvor Pobjeda
  Od strane koga Nad novinarima od strane građana
  Da li je Sindikat bio informisan? Ne
  Da li je incident prijavljen policiji/nadležnim organima ? Slučaj je prijavljen policiji
  Nefizicke prijetnje novinarima Digitalno uznemiravanje: DM čet ili i-mejl

  Novinari Gradske televizije Milica Pavićević i Senad Pećanin dobili su 25. oktobra više prijetećih i uvredljivih komentara upućenih putem društvenih mreža i mejlom.

  Slučaj je prijavljen policiji koja je uputila predmet tužiocu na dalje odlučivanje. Po nalogu tužioca, spisi predmeta su dostavljeni Grupi za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, kako bi se utvrdio korisnik – vlasnik mejl adresa, na osnovu čega bi preuzeli druge mjere i radnje. Te radnje su u toku.