Ostale prijetnje novinarima, Slavko Mandić, Kotor, 13.01.2021.

  0
  113
  Država MN
  Pol Grupa (imenuj članove ako je moguće)
  Datum 13/01/2021
  Grad Kotor
  Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
  Tip medija Elektronski
  Naziv medija Skala radio
  Izvor Uprava policije
  Od strane koga Nad novinarima od strane građana
  Da li je Sindikat bio informisan? Ne
  Da li je incident prijavljen policiji/nadležnim organima ? Slučaj je prijavljen policiji Slučaj je prijavljen tužilaštvu
  Nefizicke prijetnje novinarima Izjave protiv novinara koje su izrekli drugi akteri mimo zvaničnika, putem društvenih mreža

  13.01.2021. direktor “Skala radio”, Slavko Mandić, podnio je prijavu u Odeljenju bezbjednosti Kotor zbog više komentara objavljenih na društvenim mrežama i portalima. Komentari neprimjerenog i uvredljivog sadržaja odnosili su se na objavljena saopštenja na talasima radija.

  Sa sadržinom prijave upoznat je i državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru. Policijskim službenicima je izdat nalog da prikupe obaveštenja na okolnosti prijave, a nakon toga će spisi biti dostavljeni tužiocu na ocjenu, odlučivanje i pravnu kvalifikaciju.