Ostale prijetnje novinarima, Tamara Nikčević, Risan, 22.08.2021.

  0
  212
  Država MN
  Ime i prezime Tamara Nikčevic
  Pol Ženski
  Datum 22/08/2021
  Grad Risan
  Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
  Tip medija Elektronski
  Naziv medija RTCG
  Izvor RTCG
  Od strane koga Nad novinarima od strane građana
  Javni tužilac Nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.
  Da li je Sindikat bio informisan? Ne
  Da li je incident prijavljen policiji/nadležnim organima ? Slučaj je prijavljen policiji
  Nefizicke prijetnje novinarima Licem u lice ili telefonsko verbalno uznemiravanje

  22.08.2021. u Risnu je verbalno napadnuta novinarka Tamara Nikčević od strane muškarca koji joj je uputio grube uvrede. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru donijelo je odluku da u konkretnom djelu nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.