Ostale prijetnje, Slobodan Doknić, Nikšić, 10.11.2021.

  0
  135
  Država MN
  Ime i prezime Slobodan Doknić
  Pol Muški
  Datum 10/11/2021
  Grad Nikšić
  Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
  Izvršilac/osumnjičeni D.R.
  Tip medija Elektronski
  Naziv medija TVCG
  Zakon i član koji je prekršen (nacionalno) Krivični zakonik 168
  Od strane koga Nad novinarima od strane građana
  Javni tužilac Podnijeta krivična prijava
  Da li je Sindikat bio informisan? Ne
  Da li je incident prijavljen policiji/nadležnim organima ? Slučaj je prijavljen policiji Tužilac je pokrenuo istragu po službenoj dužnosti
  Nefizicke prijetnje novinarima Licem u lice ili telefonsko verbalno uznemiravanje

  10.11.2021. godine Centru bezbjednosti u Nikšiću prijavljen je slučaj ometanja novinara Televizije Crne Gore, Slobodana Doknića u izvršavanju radnih obaveza. Njemu je prilikom intervjuisanja u Domu zdravlja u Nikšiću prišlo NN lice i obratilo mu se riječima: “Nemoj ođe da snimaš, slomiću i tebe i kameru”.

  Policija je identifikovala D.R. i nakon konsultacije sa Osnovnim državnim tužiocem iz Nikšića 10.12.2021. podijela krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti novinara.