Pretnje smrću ili fizičkim nasiljem novinaru, Slobodan Dukić, Beograd, 20.09.2022.

  0
  82
  Država SR
  Ime i prezime Slobodan Dukić
  Pol Muški
  Datum 20/09/2022
  Grad Kovin
  Tip incidenta Pretnje smrću i pretnje teškim telesnim povredama
  Tip medija Onlajn
  Naziv medija Pančevo Si Ti
  Izvor Pančevo Si Ti
  Da li je novinarsko udruženje informisano? Da
  Kakva je bila reakcija udruženja? SafeJournalists mreža je osudila zastrašivanje novinara i smatra zabrinjavajućim to što se neko osećao slobodnim da upadne na lični prostor novinara i tu ostavi vence koji prave aluziju na smrt. Mreža je pozdravila brzu reakciju policije i pozvala da se što pre otkrije i adekvatno sankcioniše počinilac (ili počinioci).
  Pretnje smrcu i fizicke bezbednosti novinara Pretnje smrću ili fizičkim nasiljem licem u lice ili telefonom

  U toku noći ili ranog jutra 19. na 20. septembar, nepoznati napadač (ili napadači) ostavio je dva pogrebna venca na ulaz u porodično imanje novinara i saradnika portal Pančevo Si Ti, Slobodana Dukića, u Šumarku, opština Kovin.

  Novinar Dukić je istakao da pretnje dovodi u vezu s poslednjim tekstom u kojem je pisao da pomoćnik predsednice opštine Kovin, Dušan Maksimović, poseduje lažnu diplomu o stečenom visokom obrazovanju na novosadskoj Visokoj poslovnoj školi.