Prijetnje smrću i prijetnje ugrožavanja tjelesnog intergiteta novinara, Milkica Milojević, Banja Luka, 13.02.2019.

  0
  122
  Država
  Grad
  Pol
  Datum

  Na broj redakcije Euroblic-a NN osoba prijetila novinarki Milkici Milojević „da će joj sve pobiti..“