Sulme ndaj gazetarëve, Vlora Dërvodeli, Fushë Kosovë, 14.04.2014.

  0
  70
  Shteti
  Gjini
  Data
  Qyteti
  Lloj i incidentit
  Nga kush a : 1 : { i :
  Shkelësi / i dyshuari a:0:{}
  Lloji i medias: a : 1
  Prokurori Publik a:0:{}
  Emri i shkelësit / të dyshuarit s:6:"a:0:{}";
  Kryerësi I veprës është liruar, arsyetimi: a:0:{}
  A është raportuar incidenti tek policia/autoritetet ? a : 1

  Xhiruesja, Vlora Dervodeli ishte duke xhiruar një aksident trafiku në Fushë Kosovë. Ajo ishte së bashku me kolegun e saj, Dibran Istrefi. Një qytetar që ishte pjesë e aksidentit ka sulmuar Dervodelin dhe e ka shqelmuar atë në bark. Kamera u dëmtua po ashtu.