Sulme të tjera, sulm digjital për gazetarin Edmond Hoxhaj, 23/04/2022, Tirane

  0
  124
  Shteti AL
  Emri dhe mbiemri Edmond Hoxha
  Gjini Male
  Data 23/04/2022
  Qyteti Tirana
  Lloj i incidentit
  Emri i Medias BIRN, Reporter.al
  Burimi https://birn.eu.com/
  Përfundimi ligjor Kryerësi I veprës wshtw dwnuar, lloji I dënimit
  A është njoftuar asociacioni i gazetarëve? Po

  Të dhënat personale të gazetarit Edmond Hoxhaj dhe bashkëshortes së tij janë aksesuar në mënyrë të paligjshme nga Noteri Agron Bajri.

  “Ne nuk e njohim personalisht këtë noter dhe nuk e kemi autorizuar të gjenerojë dokumentet tona. Pra zoti Bajri i ka kryer këto veprime pa pëlqimin tonë dhe pa dijeninë tonë” tha gazetari Hoxha. Ky i fundit beson se Noteri Bajri i ka gjeneruar të dhënat e tij personale bazuar në angazhimin e tij profesional si reporter në rastin e zonjës Elisabeta Imeraj, ish-Drejtuese e Prokurorisë të Tiranës. Në bazë të disa verifikimeve online me mjetet e kërkimit në internet, zoti Bajri duket se është ish-bashkëshorti i zonjës Imeraj.

  Gazetari Hoxhaj ka denoncuar rastin pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ndërsa deklaroi se: “Pavarësisht kësaj situate, unë do vazhdoj punën time duke ushtruar profesionin e gazetarit”.