Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale, Adriatik Kelmendi, Prishtinë, 11.02.2016.

  0
  66
  Shteti
  Gjini
  Data
  Qyteti
  Lloj i incidentit
  Nga kush a : 1 : { i :
  Shkelësi / i dyshuari a:0:{}
  Lloji i medias: a : 1
  Prokurori Publik a:0:{}
  Emri i shkelësit / të dyshuarit s:6:"a:0:{}";
  Kryerësi I veprës është liruar, arsyetimi: a:0:{}
  A është raportuar incidenti tek policia/autoritetet ? a : 1

  Më 11 shkurt 2016, gazetari Adriatik Kelmendi raportoi për dëmtimin e veturës së tij private. Ai i gjeti të gjitha rrotat e veturës të shpërthyera në mëngjes. Ai ka raportuar rastin në polici.