Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale, Gazeta ZËRI, Prishtinë, 02.04.2020.

    0
    69

    Gazeta ZËRI gjatë muajit mars 2020 ka larguar nga puna më shumë se njëzet gazetarë, redaktorë dhe punonjës të tjerë medial.

    Në mesin e punëtorëve të larguar nga puna, janë 3 gazetarë dhe 1 redaktor, ndërsa siç kanë lajmëruar kolegët tanë, dy prej gazetarëve, janë gra shtatzëna. Ata janë njoftuar për shkëputje të kontratave përmes një e-mail nga Drejtori i Gazetës ZËRI, gjë e cila në opinionin publik është interpretuar si shkelje e të Ligjit të Punës, konkretisht të dispozitave që parasheh për shkëputjen e marrëdhënies së punës.

    Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK ka reaguar publikisht për këtë mënyrë të të vepruarit nga mediumi në fjalë dhe është cilësuar si trajtim jo i duhur për komunitetin e gazetarëve.