Verbalne pretnje, Dalibor Bubnjević, Zrenjanin, 31.03.2018.

  0
  89
  Država
  Pol
  Datum
  Grad
  Od strane koga a : 1 : { i :
  Tip medija a : 1

  Urednik lista Zrenjanin Dalibora Bubnjevića je rekao za UNS da ga je dok je bio na radnom zadatku, na svečanosti u hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu, Mirko Krlić, predsednika Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, vređao, psovao, pretio mua na kraju mu je udario šamar. Kao razlog naveo je tekstove o fabrici vode u Zrenjaninu i o njemu, iako kako navodi o njemu nikada nisam ni pisao.