Новинарски прирачник за следење избори

    0
    164

    Функцијата на медиумите е да биде «куче чувар» во име на јавноста. Медиумите имаат задача да известуваат за какво било прекршување на правата на кандидатите или избирачите (вклучително и на правото за слобода на говор), корупцијата во изборниот процес и во процесот на гласање, прекршоци направени од страна на политичките партии, и пропустите на изборните органи. Овој прирачник се стреми да ги појасни правните и етичките аспекти како професионално да се известува за избори.