Проценка на медиумскиот систем во Македонија

    0
    165

    Целта на студијата е да се претстави медиумскиот систем во Република Македонија, која е фокусирана на: (i) медиумите, јавни пари и рекламирањето, како и потребата за редефинирање на овој пристап, (ii) упатства за измени и дополнувања на законот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, позиционирање на регулаторното тело и потребата од неговата независност, како и (iii)  реформите во македонската радио телевизија.