AНАЛИЗА: КАКО ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО ВЛИЈАЕ ВРЗ РАБОТАТА НА МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ

    0
    265

    Авторското право се смета за едно од најважните права во остварувањето на професионалната должност на новинарите и генерално на медиумските работници, кои преку својата работа креираат содржини. Воедно претставува особено важна тема од аспект на почитувањето на сопственоста врз оние новинарски производи што уживаат заштита, како авторски дела. Токму поради тоа, новинарите, како и фоторепортерите и снимателите, треба да бидат препознаени како автори на содржината што ја креираат, да имаат права врз таа содржина, како и да имаат соодветен надоместок за неа.