Cijeli izvještaj, Indikatori nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara 2022 [Crna Gora]

    0
    204

    Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u sedmom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “safejournalists.net”. Istraživanje predstavlja stanje u oblasti slobode medija i bezbjednosti novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

    Glavni cilj sedmog istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. i 2021. godine.

    Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović Veličković i Bojana Laković Konatar.