Cijeli izvještaj, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara 2019. [Crna Gora]

    0
    321

    Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u četvrtom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja stanje u ovim oblastima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

    Glavni cilj četvrtog istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016. 2017. i 2018. godine.

    Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović i Bojana Laković Konatar.