Cijeli izvještaj, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara 2020 [Crna Gora]

    0
    311

    Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u petom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja stanje u ovim oblastima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

    Glavni cilj petog istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016. 2017. 2018. i 2019. godine.

    Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović Veličković i Bojana Laković Konatar.