Generalni direktorat za proširenje: Smjernice za podršku EU u oblasti slobode i integriteta medija u zemljama proširenja, 2014-2020

    0
    86

    Ove smernice se odnose na prioritete i strategije Evropske unije u promovisanju poštovanja slobode medija u zemljama u procesu proširenja. Sloboda izražavanja je osnovno pravo koje je garantovano međunarodnim pravom, uključujući  i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i čini sastavni deo funkcionisanja pluralističke demokratije. U kontekstu politike evropskog proširenja, u skladu sa politčkim kriterijuma utvrđenih u Kopenhagenu, Evropska komisija  mora da  uradi sveobuhvatnu procenu i zaključi da li zaista postoji posvećenost promovisanju i poštovanje prava slobode izražavanja u zemljema pristupnicama.