Liri e Mediave dhe Siguria e Gazetarëve në Kosovë – Misioni i OSBE-së në Kosovë

    0
    296

    Raporti vlerëson liritë e medieve, zbatimin e kornizave ligjore të cilat ofrojnë liri të shprehjes dhe të medieve, qasjen në informata, mbrojtjen e burimeve të gazetarëve, standard profesionale të raportimit dhe nivelin e vetë-censurimit / censurimit në media, si dhe frikësimin dhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Raporti gjithashtu vlerëson punën e institucioneve mediale në mbrojtjen e lirisë së medieve.