Prava i rad u novinarstvu

    0
    93

    Proteklih godina, usled pojave novih tehnologija, medijska industrija prošla je kroz drastične promene u načinu
    na koji su vesti stvarane i konzumirane, kao i kroz strukturalne promene uzrokovane ekonomskom krizom. Pojava online novinara, novinara s društvenih medija, multimedijalnih novinara, novinara poduzetnika i mnogih drugih oblika bavljenja novinarstvom nije samo dovela u pitanje tradicionalnu percepciju novinarske struke, već je dovela i do potražnje za radom, novim veštinama, treninzima i zaštitom novinarskih profesionalnih prava. No, jedna je stvar ostala ista – prava i rad u novinarstvu idu ruku pod ruku; bez pristojne plate i jednakih prava za novinare, ne može se jamčiti kvalite u novinarstvu. Novinarske organizacije igraju ključnu ulogu u zaštiti prava novinara i pružaju im alate kako bi bili dorasli izazovu menjajućeg tržišta rada.