Raporti i plotë, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve, 2018

    0
    262

    Raporti i plotë “Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve” e kryer nga Petrit Çollaku. Qëllimi kryesor i raportit të tretë ka qenë që të identifikojë zhvillimet e reja dhe të bëjë krahasimin e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve.