Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara [Crna Gora]

    0
    232

    Sažetak zaključaka utvrđenih u trećem istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja stanje u ovim oblastima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

    Glavni cilj trećeg istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016.  i 2017. godine.

    Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović i Bojana Laković Konatar.