Sloboda medija i bezbjednost novinara kroz prizmu medijskog zakonodavstva u Crnoj Gori

    0
    289

    Studija „Sloboda medija i bezbjednost novinara kroz prizmu medijskog zakonodavstva u Crnoj Gori” predstavlja polaznu analizu zakona koji se odnose na medije i/ili novinare u Crnoj Gori. Analiza je nastala u cilju detektovanja problema ali i dobrih praksi koji utiču na slobodu medija i bezbjednost novinara u Crnoj Gori. Predmet analize je sedam medijskih zakona od kojih su dva promijenjena tokom 2020. godine (Zakon o medijima, Zakon o RTCG), dok su dva u procesu promjene (Zakon o elektronskim medijima i Zakon o slobodnom pristupu informacijama).

    Studija je dio projekta “Unapređenje dijaloga između novinarskih organizacija i parlamenata na Zapadnom Balkanu”, koji finansiraju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN).