Socijalni položaj novinarske profesije u Crnoj Gori

    0
    144

    Plata novinara u Crnoj Gori 470 eura