Socijalni položaj novinarske profesije u Crnoj Gori

    0
    173

    Plata novinara u Crnoj Gori 470 eura