Zaštita privatnosti na lokalnim online portalima

    0
    121

    Vuk Vučetić,  viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Katedri za novinarstvo.

    “Era snažnog razvoja interneta i njegove dostupnosti velikom broju građana, uticala je na ekspanziju novih medija, raznoraznih medijskih sadržaja i kanala. Prije svega danas živimo u vremenu sveprisutstva internet portala, koji nas u većoj ili manjoj mjeri (dez)informišu o svakodnevnim dešavanjima. Informativni interent portali u BiH uglavnom ne sadrže osnovne informacije o vlasničkoj strukturi, urednicima, novinarima, načinu finansiranja i sl, zbog čega između ostalog predstavljaju „najslabiju kariku“ u medijskom prostoru BiH.  Prema tome u ovom radu ćemo pokušati analizirati, u kojoj mjeri lokalni internet portali u svojim izvještajima/tekstovima/sadržajima štite privatnost građana koji su protiv svoje volje postali akteri određenih događaja.”