STUDENTI NOVINARSTVA SPREMNI I NA PROSVJEDE, DEKAN OBJASNIO UKIDANJE KOLEGIJA

0
108
Source/Author: HND / N1 televizija
Source/Photo: FPZG

Studenti novinarstva zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti okupljeni u inicijativu saznali su da se ukida usmjerenje radijskog novinarstva na Fakultetu. Tvrde da se one koji studiraju novinarstvo tretira lošije od kolega politologa, ali i da je argumentacija dekana nekonzistentna, donosi N1 televizija. 

Već se mjesec dana bruji o nezadovoljstvu studenata Fakulteta političkih znanosti nakon što su ukinuta dva izborna kolegija, a time usmjerenje Radijsko novinarstvo koji su studenti birali na trećoj godini.

Studenti poručuju da su, u slučaju da dekan ne pristane razgovarati s njima, spremni i na prosvjede.

O nezadovoljstvu studenata za N1 je govorio Roko Silov, član inicijative studenata, a što o svemu misli Andrija Henjak, dekan FPZG-a, opisao je u pismenom odgovoru koji prenosimo u cijelosti:

“Budući da se stalno spominje smjer radio prije svega treba razjasniti da se ovdje ne radi o smjeru. Naime, smjer je poseban dio studijskog programa koji je akreditiran kao takav i izvodi se kao poseban element čijim završetkom se stječe posebna diploma, koji ima svoju posebnu upisnu kvotu i poseban studijski program te izvedbeni plan i u koji se studenti upisuju na početku studija. Ukinuti smjer je nemoguće bez da se studente koji ga pohađaju ispiše sa studija. Prijediplomski i diplomski studiji novinarstva su jedinstveni studijski programi koji nemaju smjerove, što se vrlo lako može utvrditi na mrežnoj stranici fakulteta i što bi studenti trebali znati. Ovdje se radi o paru izbornih predmeta koji se izvode se u V. i VI. semestru studija (detaljnije pojašnjenje slijedi ispod) i koji čine usmjerenje. Stoga, budući da smjer radio nije postojao on nije ni mogao biti ukinut. Ali nisu ukinuti ni pojedini predmeti, jer za ukidanje predmeta je potrebna posebna odluka fakultetskog vijeća u kojoj se eksplicitno navodi da se određeni predmeti ukidaju, a takva odluka nikad nije donesena pa stoga ni predmeti nisu ukinuti.

Ove godine se neće izvoditi par izbornih predmeta radijskog novinarstva, Radijska redakcija i Osnove radijskog istraživanja, od kojih je jedan u V. a drugi u VI. semestru. Napominjem da su ovo izborni predmeti, koji su ponuđeni kao jedan od pet parova izbornih predmeta koji sadržajem pokrivaju radijsko novinarstvo, televizijsko novinarstvo, tiskano novinarstvo, nove medije i odnose s javnošću. Student upisuje dva od navedenih parova predmeta.

Ovi predmeti se naslanjaju na obvezne predmete koje studenti imaju na drugoj godini studija a koji se zovu Osnove radija, Osnove televizije, Osnove tiskanih medija, Radijsko novinarstvo, Televizijsko novinarstvo i Pisanje za novine. Ove predmete slušaju svi studenti i oni se redovno izvode.

Na paru izbornih predmeta Radijska redakcija i Osnove radijskog izražavanja nastavu je već nekoliko godina u cijelosti izvodio vanjski suradnik u 100% nastavnoj normi. Razlog za takvo stanje nalazi se u činjenici da nadležni odsjek sve do ove godine nije otvorio pitanje zapošljavanja novih nastavnika vezanih za predmete radijskih sadržaja, niti je u prethodnim godinama predlagao da se na ovim predmetima angažira netko od stalno zaposlenih nastavnika ili suradnika. Na predmete koji pokrivaju radijske sadržaje nije zaposlen niti jedan novi nastavnik više od dva desetljeća.

Na četiri predmeta koji pokrivaju radijske sadržaje (dva obvezna na drugoj i dva izborna na trećoj) do ove godine nastavu su izvodili jedan nastavnik i jedan vanjski suradnik, a ove godine je dodan još jedan vanjski suradnik. Samo za usporedbu na četiri predmeta koji pokrivaju televiziju nastavu izvodi pet nastavnika, tri vanjska suradnika, jedan suradnik tehničar, a u izvođenju praktične nastave im je pomagalo 10 demonstratora. Na četiri predmeta koji pokrivaju tisak nastavu izvode četiri nastavnika, jedan do dva vanjska suradnika a pomažu im i najmanje dva demonstratora.

Cijeli tekst možete pročitati na n1info.hr.