Rastet e sulmit të gazetarëve

0
Kërcënime tjera ndaj gazetarëve
0
Sulmet aktuale ndaj gazetarëve
0
Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale
0
Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve
0
Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale

Lajme

Safe Journalists Reports

Vit Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve Kërcënime tjera ndaj gazetarëve Sulmet aktuale ndaj gazetarëve Vrasjet e gazetarëve Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale
2015 3 6 3 0 2 1
2016 2 5 5 0 1 2
2017 5 17 1 0 1 0
2018 1 10 3 0 2 1
2019 5 8 7 0 1 0
2020 6 11 4 0 1 2
2021 0 4 1 0 0 1
Тotal: 25 65 31 1 8 7

Aktivitetet

Publikimet

SHQIPERIA: Treguesit në Nivelin e Lirisë së Medias dhe Sigurisë së Gazetarëve në Shqipëri 2020

                Kushtetuta e Shqipërisë garanton lirinë e shprehjes, medias dhe informacionit, por dispozita të tilla nuk zbatohen plotësisht në praktikë dhe shenjat e përkeqësimit të...

Më të lexuarit

Publikimet