PHOTO: Pixabay.com

PODGORICA, 30.06.2022. – Iako je Zakon o medijima još prije skoro dvije godine uveo načelo transparentnosti u finansiranju medija iz javnih prihoda, prvi takav izvještaj, koji se odnosi na 2021. godinu, sadrži parcijalne podatke. 

Razlog tome je što su se organi javne uprave u većini oglušili o zakonsku obavezu i nijesu dostavili potrebne podatke Ministarstvu kulture i medija.

“Organi javnog sektora pokazuju kritično nizak nivo transparentnosti. Od ukupno 663, izvještaje je dostavilo njih 60, što je svega devet odsto. Očigledno je da je u prvoj godini primjene normi iz Zakona o medijima, kojom se organi javnog sektora obavezani da dostave podatke o sredstvima koje su uplaćivali medijima po osnovu oglašavanja i javnih usluga, došlo do zanemarivanja ove obaveze. Nadležno Ministarstvo je tokom 2021. i početkom 2022. godine organima javnog sektora upućivalo obavještenja o sadržaju obaveza koje imaju po Zakonu o medijima, kako bi se pokušala preduprijediti opasnost da većina ne dostavi podatke. Vidljivo je da ta aktivnost nije donijela potreban rezultat”, piše u izvještaju tog ministarstva.

Shodno odredbama Zakona o medijima, i mediji su obavezni da podnose takve izvještaje, ali su iz ministarstva zadovoljni njihovim odzivom.

“Izvještaj o transparentnosti finansiranja medija iz javnih prihoda pokazao je da su mediji pokazali određeni nivo transparentnosti. Od ukupnog broja medija koji su upisani u evidenciju i registrovani u Agenciji za elektronske medije (AEM) podatke o finansiranju iz organa javnog sektora dostavilo je njih 75, što je oko 37 odsto aktivnih medija. Mediji koji su dominantni na tržištu  Crne Gore su dostavili podatke. Oni koji nijesu dostavili podatke su uglavnom internetske publikacije koje su osnovane tokom 2022. ili prethodnih nekoliko godina, kao i veći dio radio stanica”, piše u izvještaju.

Podaci iz izvještaja iz dva izvora se razlikuju, tako su mediji prijavili prihode od oglašavanja i ugovora sa javnim organima u iznosu od skoro četiri miliona eura bez PDV-a, dok je javni sektor prijavio pola miliona manje.

“Prema podacima koje su dostavili organi javnog sektora za javne usluge je izdvojeno ukupno 3.360.197,13 eura, a za oglašavanje i druge ugovorene usluge ukupno   115.276,28 eura. Prema podacima koje su dostavili mediji iznos uplaćen za javne usluge je  3.217.779,92 eura, a za oglašavanje i druge ugovorene usluge 769.725,00 eura”, piše u izvještaju.

Za nepoštovanje ove obaveze, Zakonom o medijima su predviđene kazne i za organe javne uprave i za medije, ali se u izvještaju ne navodi da li su takvi postupci pokrenuti.