U Europskom parlamentu usvojena Anti-Slapp direktiva

0
37
Source/Author: SNH / CASE
Source/Photo: HND / Canva

Na današnjem plenarnom glasanju u Europskom parlamentu usvojena je Anti-SLAPP direktiva kojom se postavljaju minimalni standardi za zaštitu od zlouporabe parnica u obliku SLAPP-ova, odnosno Strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti.

Koalicija protiv SLAPP-a u Europi ( CASE ) pozdravila je donošenje Direktive te pojašnjava kako odgovornost sada leži na državama članicama za izgradnju temelja postavljenih Direktivom protiv SLAPP-a i izradu učinkovitog nacionalnog zakonodavstva koje uključuje:

– Širok opseg koji pokriva i domaće SLAPP slučajeve te zahtjeve uređene kaznenim procesnim pravom ili u upravnim postupcima; Čvrsta jamstva u smislu mehanizma ranog otpuštanja za filtriranje SLAPP-ova; Zaštitne mjere u nacionalnom zakonodavstvu o naknadi štete s posebnim kriterijima, kao i nametanje znatnih novčanih kazni tužitelju za korištenje SLAPP-a za zastrašivanje javnih nadzornika; Nepravni instrumenti kao što su mehanizmi potpore, svijest i obuka sudaca/odvjetnika, etika odvjetnika, prikupljanje podataka i praćenje SLAPP-ova – ti su instrumenti detaljno navedeni u Preporukama Komisije protiv SLAPP-a.

CASE je analizirao tri najvažnija aspekta konačnog teksta Anti-SLAPP Direktive. Ovo su preporuke za prijenos u nacionalno zakonodavstvo: Mehanizam prijevremenog otpuštanja, Definicija prekogranične granice i Kompezacijska šteta.

CASE će pomno pratiti transpoziciju kako bi osigurao da su ovi minimalni standardi ispunjeni u cijeloj Europi i da je zakonodavstvo izrađeno u skladu s preporukom Komisije protiv SLAPP-a i Preporukom Vijeća Europe o SLAPP-ovima. Pozitivno glasovanje na plenarnoj sjednici važan je sljedeći korak u borbi protiv SLAPP-ova, ali još treba učiniti sve na razini država članica kako bi uvela zaštita od SLAPP-ova.