Uz podršku EU do uređenijeg oglašivačkog tržišta u BiH

0
162

SARAJEVO, 21.06.2018. – Na konferenciji “Reguliranje tržišta oglašavanja” održanoj 21. juna 2018. godine u Sarajevu predstavljen je izvještaj o politikama i praksama oglašavanja u BiH, te se raspravljalo o problemima i mogućim rješenjima za neregulirano oglašivačko tržište u BiH.

Postojeće legislative i regulative u BiH obuhvataju pojedine aspekte oglašavanja, posebno u sektoru elektronskih medija, ali mnoge oblasti ostaju neuređene, kao što su uslovi cjenovnih popusta za usluge oglašavanja, oglašavanje igara na sreću i oglašavanje preko influensera, rekla je recenzentica izvještaja Sanela Hodžić, istraživačica Mediacentra Sarajevo, koja je i predstavila glavne nalaze.

U izvještaju autorica Selme Kadić-Maglajlić i Barbare Krajnc također se ukazuje na slabu dostupnost podataka o oglašavanju i neučinkovit nadzor nad praksama oglašavanja. Tako su nedovoljno uređeni kriteriji i procedure za oglašavanje javnog sektora, a podaci o oglašavanju javnih kompanija se tretiraju kao poslovna tajna, čime su omogućene zloupotrebe javnih sredstava za političku promociju i nagrađivanje lojalnih medija. Sistem javnih nabavki je djelomično unaprijedio transparentnost oglašavanja javnog sektora, ali je dostupnost informacija još uvijek ograničena usljed neopravdanog korištenja manje transparentnih procedura, te neredovnog objavljivanja i nepotpunih planova nabavki.

Naglasivši potrebu za reguliranjem tržišta, Senad Zaimović, direktor marketinške agencije Fabrika i konsultant na izvještaju, rekao je da je nedovoljno proizvodnje, znanja i interesa za oglašavanje u BiH i da industrija nije koristila potencijale Udruženja medijske industrije.„Kompletan domaći oglašivački sektor se nalazi u nepovoljnoj poziciji“, zaključio je Zaimović.

Adnan Bilal, direktor marketinga Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, je dodao da su među najvećim problemima u ovoj oblasti u BiH nedostatak zakona o transparentnosti vlasništva nad medijima, kao i proizvoljno i netransparentno određivanje cijena oglašivačkog prostora u medijima.

Marketinški stručnjak Ekrem Dupanović je naglasio da je prvenstveno potrebno da se ujedini medijska industrija koja je do sada pokazala nezainteresiranost za rješavanje ovih pitanja.

Stručnjakinja za oglašavanje Samra Lučkin iz organizacije JaBiHEU je rekla da je vrlo važno razlikovati uredničke od oglašivačkih sadržaja.

U prezentaciji izvještaja je ukazano na nepostojanje sveobuhvatnog okvira kojim bi se reguliralo oglašavanje u BiH, ali i na nepostojanje inicijativa za osiguranje legitimnosti sistema mjerenja TV gledanosti i za promoviranje etičkih normi u sektoru oglašavanja.  Preporuke koje su dio izvještaja između ostalog idu u pravcu povećanja transparentnosti, posebno u pogledu oglašavanja javnog sektora, definiranja načina utvrđivanja cijena i uslova za ostvarivanje popusta, uvođenja eksterne revizije u postupcima javne nabavke medijskih usluga i učešća medijskih revizora u pripremi i selekciji nabavke medijskih usluga, redefiniranja poslovnih tajni u javnim preduzećima, uspostave suda časti na nivou oglašivačke industrije koji bi usvojio i promovirao etičke standarde oglašavanja, promoviranja pouzdanosti istraživanja publike.

Izvještaj je dio projekta „Mediji i javni ugled“ koji finansira Evropska unija, a provode BH novinari, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu i JaBiHEU.