Home Blog

Tužioci dobili uputstva VDT-a za napade na novinare

0

PODGORICA, 08.04.2024. – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) pozdravlja posljednji potez Vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i uvođenje obaveznog uputstva tužiocima u slučajevima napada na novinare/ke i medijske organizacije.

Podsjećamo, Sindikat medija je na nedavnom sastanku sa Markovićem upravo potencirao uvođenje određenih uputstava za rad tužilaca kada je riječ o slučajevima koji uključuju ugrožavanje bezbjednosti novinara/ki, čiji je cilj da se njihov rad intenzivira i unificira. Takva rješenja već neko vrijeme postoje u državama regiona i pokazala su se kao djelotvorna. Pohvalno je što je na ovaj način i institucionalizovana saradnja sa Komisijom za praćenje istraga napada na novinare što će u mnogome povećati efekte njenog rada.

SMCG, kao organizacija kojoj je gotovo od osnivanja u fokusu bezbjednost novinara pohvalno gleda i na namjeru tužilaštva da se unaprijedi komunikaciju sa medijskim organizacijama, što je najavljeno da će biti riješeno imenovanjem kontakt osobe u tužilaštvu za Sindikat medija Crne Gore i druge organizacije koje se bave ovim pitanjima. Na ovaj način smatramo da će značajno biti unaprijeđena i transparentnost tužilačke organizacije, koja je do sada često bila upitna.

Sindikat medija Crne Gore je od početka godine registrovao čak osam incidenata u kojima su žrtve bili novinari i drugi medijski radnici.

Sindikat medija Crne Gore

Marković: Tužilaštva hitno da intenziviraju rad na slučajevima napada na novinare

0
Foto: VDT

PODGORICA, 08.04.2024. – Vrhovni državni tužilac Milorad Marković dostavio je svim državnim tužilaštvima obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Iz VDT-a su kazali da se uputstvom, koje je izrađeno nakon detaljne analize dosadašnje prakse, državna tužilaštva obavezuju da hitno intenziviraju rad u predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija.

“A rukovodioci državnih tužilaštava da, u predmetima u kojima izviđaji/istrage neopravdano dugo traju, daju pisana obavezujuća uputstva postupajućim državnim tužiocima”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su rukovodioci, takođe, dužni da u predmetima u kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja zatraže od postupajućih državnih tužilaca detaljno izjašnjenje o razlozima zbog kojih je nastupila zastarjelost i o tome obavijeste vrhovnog državnog tužioca.

Iz VDT-a su kazali da se, uputstvom Markovića, postupajući državni tužioci obavezuju se da neposredno rukovode uviđajem i da u toku trajanja postupka aktivno sarađuju sa oštećenima i ujedno ih obavještavaju o svim preduzetim radnjama.

“Na osnovu uputstva rukovodioci državnih tužilaštava dužni su da, nakon dostavljanja izvještaja o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, u roku od sedam dana, VDT-u dostave komentare na preporuke Komisije”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Marković odredio koordinatora za praćenje primjene Uputstva i saradnju sa Komisijom.

 

IZVOR: Agencija MINA

EFJ poziva na hitnu primjenu Evropskog zakona o slobodi medija

0

PODGORICA, 28.03.2024. – Kako je Evropska unija prije nekoliko dana zvanično usvojila konačni tekst Evropskog zakona o slobodi medija (EMFA), Evropska federacija novinara (EFJ) još jednom poziva države članice da budu efikasne i ambiciozne u primjeni ovog ključnog zakona.

Konačno zeleno svijetlo koje su evropske vlade dale EMFA – osim Mađarske – ne bi moglo biti blagovremeno jer se situacija pogoršava u nekoliko zemalja EU, gdje se javni mediji koriste politički i finansijski oslabljeni, umjesto da građanima/kama garantuju nezavisnost, pluralnost i kvalitetne informacije kako njihova misija zahtijeva.

 

Prvi testovi u Slovačkoj i Italiji

Najsvježiji primjer je Slovačka, gdje nacrt zakona o kome se raspravlja predviđa raspuštanje Radio-televizije Slovačke (RTVS) kako bi se ona zamijenila novom Slovačkom televizijom i radiom (STaR). Drastične promjene u imenovanju i nadležnostima nadzornih tijela bi uspostavile vladinu kontrolu i efektivno okončale nezavisnost javnog emitera, što je u suprotnosti sa članom 5. Zakona o slobodi medija EU.

ČLAN 5(2)) GLASI: „DRŽAVE ČLANICE ĆE OBEZBijEDITI DA PROCEDURE ZA IMENOVANJE I RAZRjEŠENJE ŠEFA UPRAVE ILI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRUŽALACA JAVNIH MEDIJSKIH USLUGA IMAJU ZA CILJ DA GARANTUJU NEZAVISNOST PRUŽALACA JAVNIH MEDIJSKIH USLUGA. (…) ONI MOGU BITI RAZRjEŠENI PRijE ISTEKA MANDATA SAMO IZUZETNO AKO VIŠE NE ISPUNJAVAJU ZAKONOM UNAPRijED DEFINISANE USLOVE POTREBNE ZA OBAVLJANJE NJIHOVIH DUŽNOSTI UNAPRijED UTVRĐENE NACIONALNIM ZAKONOM ILI IZ POSEBNIH RAZLOGA NEZAKONITOG PONAŠANJA ILI OZBILJNOG NEDOLIČNOG PONAŠANJA KAKO JE UNAPRijED DEFINISANO NACIONALNIM ZAKONOM“.

„Akutne situacije u Slovačkoj i Italiji pokazuju važnost trenutne i ambiciozne primjene EMFA, koja nije usmjerena samo na sprečavanje političkog miješanja, već i na sprečavanje slabljenja javnih medija zbog nedostatka finansijske održivosti“, rekao je kopredsjedavajući EFJ Broadcasting Ekpert Group (BREG), Rolf Johansen.

 

Minimalna pravila

EFJ pozdravlja uvođenje testa pluralizma medija kao pozitivan korak za sprečavanje prijetnji medijskom pluralizmu i nezavisnosti od koncentracije tržišta. Takođe pozdravlja bolju zaštitu onlajn sadržaja koji proizvode mediji i novinari/ke od moći platformi.

Ukratko, EMFA uspostavlja minimalna pravila za zaštitu novinarskih izvora, stroge garancije za nezavisan rad javnih medija i njihovu finansijsku održivost, transparentnost u vlasništvu medija i državnog oglašavanja, kao i uređivačku nezavisnost u redakcijama.

EFJ i njegove podružnice će sada raditi na tome da EMFA ispuni svoja obećanja: da vlade drže odgovornim za obezbjeđivanje medijskog pluralizma i uređivačke nezavisnosti u 27 država članica, i da osiguraju da novinari/ke budu zaštićeni od neprimjerenog političkog ili drugog uticaja.

„Svi ovi članci su mogli da budu jači, ali slažemo se da je ovo prekretnica na nivou EU na koju smo čekali oko 30 godina. Sada kada je EMFA usvojen, pravi test leži u tome kako će se ovaj akt sprovoditi u državama članicama EU. Potrebna nam je i politička volja na nacionalnom nivou, ali i od Evropske komisije i novoformiranog odbora da nadgledamo njegovu primjenu”, rekla je direktorka EFJ Renate Schroeder. „Naročito, špijuniranju novinara/kij nema mesta u našim evropskim demokratijama i mora se izbjegavati svim sredstvima.

Izvor: EFJ

SMCG: Ne pristajemo na ućutkivanja slobodne riječi

0
Photo: PR Centar

PODGORICA, 28.03.2024. – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) najoštrije osuđuje grubo vrijeđanje potpredsjednice Sindikata medija i potpredsjednice Savjeta Radio – Televizije Crne Gore Marijane Camović – Veličković od strane generalnog direktora Javnog servisa Borisa Raonića.

Nije potrebno elaborirati o kakvom nedoličnom i necivilizovanom postupku se radi ali ovom prilikom posebno ukazujemo i da je u pitanju pokušaj pritiska Raonića na Camović – Veličković i to samo zato jer ona u kontinuitetu ponavlja ono što malo ko od javnih funkcionera u ovoj državi smije – da je Raonić nezakonito izabrani generalni direktor RTCG, što nije utvrdila ona već najveće sudske instance, Osnovni i Viši sud u Podgorici te Vrhovni sud Crne Gore a njegov drugi izbor istražuje i Specijalno tužilaštvo. Zbog toga ovaj postupak nezakonito izabranog direktora Javnog servisa vidimo i kao zastrašivanje zakonito izabrane potpredsjednice i članice Savjeta RTCG, što je samo po sebi razlog da se oglasi i predsjednik Savjeta Veselin Drljević i sam Savjet, ali i druge instance koje se bave medijima u Crnoj Gori. Sindikat medija će obavijestiti i međunarodne organizacije o ovom pokušaju ućutkivanja slobodne riječi u organu koji kontroliše rad generalnog direktora RTCG, od strane tog istog direktora.

SMCG pruža punu podršku Marijani Camović – Veličković u njenom radu u Savjetu RTCG, gdje ona nastupa potpuno autonomno i gdje nastoji da se rad Javnog servisa poboljša i da bude transparentniji, s obzirom da se finansira iz budžeta svih građana Crne Gore. Sigurni smo da je uvrede, pritisci i zastrašivanja neće spriječiti u toj borbi.

Glavni odbor SMCG

Mijatović: Medijsku regulativu što prije usvojiti, RTCG da poštuje odluke suda

0
Photo: https://www.coe.int/en/web/commissioner/the-commissioner

PODGORICA, 22.03.2024. – Crna Gora treba da iskoristi mogućnosti koje pružaju evropske integracije da unaprijedi pravni okvir koji reguliše ljudska prava i da obezbijedi njegovu punu primjenu, rekla je komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović nakon posjete Crnoj Gori od 18. do 21. marta 2024.

U saopštenju Savjeta Evrope navodi se da je Mijatović tokom posjete dobila informacije o zabrinjavajućem porastu govora mržnje, posebno na internetu, koji zaoštrava podjele na etničkoj, vjerskoj i političkoj osnovi i posebno negativno utiče na određene društvene grupe, posebno na Rome, LGBTI osobe i žene na javnim pozicijama.

“Seksistički i mizogini govor mržnje protiv političarki, novinarki i aktivistkinja za ljudska prava podriva rodnu ravnopravnost. Vlasti prema tome treba da pokažu nultu toleranciju i da preduzmu mjere za sprečavanje i borbu protiv te pojave“, kazala je Mijatović. Naglašavajući značajnu ulogu crnogorskih žena u društvu, ona je pozvala nadležne i da osiguraju veće političko učešće žena.

Mijatović je je posebno pozvala na brzo donošenje seta medijskih zakona, Zakona o pravnom priznavanju pola po osnovu samoopredeljenja… Tokom sastanaka sa crnogorskim zvaničnicima, Mijatović je upozorila i na dugogodišnju polarizaciju u medijskom sektoru, neregulisano onlajn medijsko okruženje koje omogućava širenje dezinformacija, nedostatak efikasne medijske samoregulacije, nedovoljnu medijsku pismenost…

“Nesprovođenje odluka domaćih sudova o imenovanju direktora Radio televizije Crne Gore (RTCG) postavlja pitanja u pogledu poštovanja vladavine prava, što je pitanje koje, takođe, treba hitno rješavati”, naglašava se u saopštenju.

Kad su u pitanju sloboda izražavanja i medija, komesarka je ocijenila da je ohrabrujuće to što je u posljednje vrijeme zabilježeno smanjenje slučajeva fizičkog nasilja nad novinarima. Ona je, međutim, istakla važnost da se svi slučajevi nasilja i zastrašivanja novinara, a posebno ubistva glavnog i odgovornog urednika “Dana” Duška Jovanovića, efikasno istraže i da počinioci budu izvedeni pred lice pravde.

“Komesarka je zabrinuta zbog prijavljene sve veće upotrebe strateških tužbi protiv medija i novinara (SLAPP). Vlasti bi trebalo da preduzmu konkretne mjere da spriječe neprijatne pritužbe protiv novinara, boraca za ljudska prava, pisaca i aktivista, oslanjajući se na standarde SE i druge relevantne standarde, jer oni imaju duboko zastrašujući efekat. Pozdravljam nedavni poziv ministarke kulture i medija svim crnogorskim zvaničnicima da stvore ambijent za slobodan i nezavisan rad svih medija i novinara“, rekla je Mijatović.

Naglašava da je dobila informacije o zastrašivanju akademika, pisaca i aktivista, kao što su Boban Batrićević i Andrej Nikolaidis.

“Ponavljam da je u slobodnom i demokratskom društvu imperativ da se u potpunosti poštuje sloboda izražavanja svih aktera civilnog društva“, naglasila je.

Mijatović je pozvala vlasti da sarađuju sa organizacijama civilnog sektora. Komesarka se, tokom posjete Crnoj Gori, srela sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, premijerom Milojkom Spajićem, ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem, ministrom pravde andrejom Milovićem, ministrom ljudskih i manjinskih prava Fatmirom Gjekom, Zaštitnikom ljudskih prava Sinišom Bjekovićem i predstavnicima nevladinog sektora i medija.

SMCG: Neprihvatljiv odnos prema zaposlenima u medijima

0
photo: pixabay

PODGORICA, 13.03.2024. – Sindikat medija Crne Gore protestuje zbog odnosa Vlade, njenog Generalnog sekretarijata i Službe za odnose s javnošću prema novinarima, fotoreporterima i snimateljima, tokom jučerašnje sjednice, na kojoj se raspravljalo o izboru vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Iz Vlade je uoči početka sjednice, juče u 15 sati, u pozivu medijima, rečeno da je po njenom završetku planirana konferencija za medije a da će o terminu konferencije mediji biti blagovremeno obaviješteni. Sjednica se odužila zbog različitih stavova unutar Vlade, što nije sporno. Međutim, novinari, fotoreporteri i snimatelji brojnih medija su preko 11 sati čekali ispred Vlade, zbog opravdanog i razumljivog interesa javnosti da dobije informacije sa sjednice, ali za sve to vrijeme nisu dobili makar i okvirnu informaciju kada će konferencija za medije biti održana. Na kraju je nije ni bilo niti su mediji i javnost dobili bilo kakvu informaciju zašto nije održana.

Neshvatljivo je i neprihvatljivo da niko iz Generalnog sekretarijata ili Službe za odnose s javnošću Vlade nije pozvao prisutne novinare, fotoreportere i snimatelje da uđu u Pres centar Vlade, koji je opremljen za predstavnike medija, i tamo sačekaju kraj sjednice nego su ostavljeni da čekaju ispred Vlade, po lošem vremenu, i u ne baš prijatnim uslovima. Pres centar Vlade nije vlasništvo Vlade nego svih građana Crne Gore, predviđen za predstavnike medija i nije nam jasno koja je njegova svrha, ako se ne može iskoristiti makar u ovakvim situacijama.

S druge strane, Sindikat medija pohvaljuje zajedničku odluku kolega i koleginica novinara, fotoreportera i snimatelja koji su više sati čekali pres konferenciju ispred Vlade da rano jutros napuste mjesto događaja, zbog ovakvog tretmana prema njima. Smatramo da tako solidarno uvijek treba postupiti kada predstavnici medija naiđu na neprimjeren odnos državnih institucija prema njima i njihovom poslu, koji je u interesu cjelokupne javnosti.

 

Glavni odbor SMCG

Vrhovni državni tužilac razgovarao sa predstavnicima Sindikata medija

0
Foto: Vrhovno državno tužilaštvo

PODGORICA, 11.03.2024. – Državno tužilaštvo će u narednom periodu, u okviru svojih nadležnosti, intenzivirati rad u predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija.

To je poručeno sa sastanka, vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića sa predsjednikom i potpredsjednicom Sindikata Medija Radomirom Kračkovićem i Marijanom Camović Veličković.

Na sastanku, koji je organizovan u Vrhovnom državnom tužilaštvu, dogovoreno je da će Državno tužilaštvo imenovati kontakt osobu za komunikaciju sa Sindikatom medija u cilju pružanja potrebnih informacija o predmetima koji se odnose na napade na novinare.

Vrhovni državni tužilac istovremeno je upoznao sagovornike da su od svih državnih tužilaca zatraženi izvještaji o postupanju u predmetima koji su formirani povodom napada na novinare i imovinu medija, kao i informacije o primjeni preporuka Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Sagovornici su se saglasili da će obostrano dati puni doprinos za unapređenje saradnje u narednom periodu.

SMCG osudio vrijeđanje novinara od strane potpredsjednika Vlade

0

PODGORICA, 09.03.2024. – Sindikat medija Crne Gore kao najveća organizacija koja se bavi medijima u Crnoj Gori i koja okuplja više od 700 zaposlenih daje punu podršku i solidariše se sa kolegom Danilom Ajkovićem, novinarom Televizije Vijesti kojeg je pokušao da diskredituje potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj.

Đeljošev napad na Ajkovića je nedopustiv, neutemeljen na činjenicama i kompromitujući za cijelu Vladu čiji je potpredsjednik. Neprihvatanje kritike koje je i dovelo do brutalnog vrijeđanja osim što govori o Đeljošajevoj nedoraslosti za važnu javnu funkciju koju pokriva, je i otvoreni pokušaj cenzure koja je u medijima česta i sa kojom se novinari i novinarke teško nose. Svako ko išta zna o medijima i novinarstvu kao profesiji bi se na Đeljošajevom mjestu uzdržao od bilo kakvog komentarisanja, jer je obaveza političara da stvaraju ambijent koji je ohrabrujući za novinare i koji jača njihovu poziciju. Deklarativno, za takav ambijent se zalažu i crnogorski političari, naročito kada se obraćaju Briselu, ali ispostavlja se samo do momenta kada njihova sujeta bude povrijeđena.

Zbog svega navedenog, gospodinu Đeljošaju ali i svim njegovim istomišljenicima koji su na javnim funkcijama poručujemo da nećemo nijemo stajati i čekati još uvreda i zastrašivanja već da ćemo naći način da zaštitimo sve naše članove ali i profesiju u cjelini.

Ujedno, podsjećamo da su zaposleni u medijima i mediji samo u protekle tri godine bili mete raznih napada čak 72 puta što dovoljno govori o uslovima rada u medijima.

Međuvladina konferencija EU i CG: O odlukama Savjeta RTCG i u Briselu

0
Photo: EC

BRISEL, 30.01.2024. – Jačanje medijske regulative mora biti jedan od priroteta, zaključeno je na jučerašnjoj Međuvladinoj konferenciji predstavnika Evropske unije i Vlade Crne Gore, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem. 

Photo: EC

Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji, osvrćući se na oblast medija, naglasio je da medijske regulative i dalje nema, ali je pomenuo i odluke Savjeta Radio televizije Crne Gore i potrebu za jačanjem njegove nezavisnosti.

Nije prvi put da sa evropskih adresa dolazi kritika na račun Savjeta javnog servisa zbog ponovnog izbora Borisa Raonića za generalnog direktora te medijske kuće.

Odluku Savjeta da Raonića reizabere, uprkos pravosnažnoj presudi Višeg suda u Podgorici, kojom se konstatuje da Raonić nije mogao biti izabran za direktora jer je bio u sukobu interesa, notirana je i u prošlogodišnjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore.

“U junu 2023. godine Savjet je ponovo imenovao istu osobu za generalnog direktora RTCG, što je izazvalo oštru javnu reakciju više organizacija civilnog društva, koje su optužile Savjet RTCG za zloupotrebu službenog položaja i nepoštovanje pravosnažne sudske odluke. Tužilaštvo je otvorilo krivičnu istragu o ovom slučaju“, navodi se u izvještaju.

Specijalno tužilaštvo je nakon odluke Savjeta pokrenulo izviđaj zbog sumnje u krivično djelo zlouptreba službenog položaja, ali, sa sad, nema pravnog epiloga.